abril 02, 2014

JORNADA. Educar per a l'ús responsable d'internet

3, 4 y 5 d´abril de 2014
Complejo Educativo de Velluters
Conservatorio de Música O Danza Número 2
Pza. Viriato s/n 46001 Valencia

Ignorar la realitat de les noves tecnologies i el paper fonamental que ocupen en la societat actual, té un cost excessiu. Els joves utilitzen les TIC en les seues relacions socials, diversió, treball, estudi, ....
La seua prohibició és impossible i el seu accés incontenible.
Hem d'educar per al seu correcte ús des de la prevenció a través de bones pràctiques.

En aquesta jornada pretenem abordar tres aspectes fonamentals d'aquesta temàtica:
INTERVENCIÓ Com actuar davant el cyberdelicte?
Aspectes legals i delictes informàtics

APLICACIÓ Com utilitzar els dispositvos mòbils i xarxes socials en l'entorn educatiu?
Nous usos socials per a la millora educativa. L'alumnat com elemto clau en el procesos d'ensenyament aprenentatge.

PREVENCIÓ Per què la prevenció ha de ser responsabilitat de tota la comunitat educativa?
La necessitat d'educar en el coneixement i pràctiques positives de prevenció per a la promoció dels ciberhàbits responsables.

Para más información, pincha aquí

Fuente: CEFIRE Valencia

CAMPUSPDI S.L
Javier Ayerbe
jayerbe@mpuspdi.com

+96 136 81 20